МЕРКИ НА БЕЗОПАСНОСТ

Важна информация при провеждането на курсовете по български език и литература по време на COVID-19 пандемия

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ

На вниманието на родителите и учениците, които ще посещават уроците и курсовете по български език и литература на РОДИНА България

Въведени противоепидемични мерки
РОДИНА разполага със самостоятелна 520 кв.м. учебна база, която осигурява физическа дистанция от 1.5 метра и спазване на въведените противоепидемични мерки.

Обучението се осъществява при спазването на всички превантивни мерки с цел осигуряване на възможно най-висока степен на безопасност на своите курсисти, преподаватели и служители.

С цел осигуряване на максимално безрискова среда на курсистите и техните семейства, както и на всички служители и преподаватели, РОДИНА въвежда следните мерки, съобразени с препоръките на МЗ и МОН за началото на учебната година.
Летни езикови ваканции и лагери за ученици в чужбина
 1. ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ
  Броят на курсистите, които посещават присъствените занимания по български език и литература е редуциран с 50%.
 2. УЧЕБНО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ
  Всички курсисти ще имат предварително планирано учебно работно място. Всеки ученик ще работи самостоятелно на двоен чин или по двама, когато чиновете са тройни, разположени шахматно. Всички курсисти ще се обучават на минимално разстояние 1,5 метра един от друг.
 3. СПАЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИЯ
  Въвежда се стратегията на дистанция (невзаимодействие) между курсистите от различните групи, класове и възрасти. Разместване на ученици в групите и промяна на графиците няма да бъде правено. Присъственото обучение в групи е постоянно и няма да има разместване от група в група. 
 4. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛ
  Родителите трябва да декларират, че не им е известно курсистът да е бил в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.  
 5. ПРОЯВИ НА СИМПТОМИ
  В учебната база няма да бъдат допускани ученици с прояви на остри респираторни симптоми (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други). 
 6. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНСТРУКТАЖ
  На първия учебен ден ще бъде проведен инструктаж за въведението мерки, правилна хигиена на ръцете, физическа дистанция и други. 
 7. ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
  Всички курсисти, които ще посещават присъствените занимания по български език и литература трябва да разполагат с лични предпазни средства (защитна маска за лице, личен дезинфектант, шлем, ръкавици и др.). Маските за курсистите се осигуряват от учените/курсистите, респ. техните родители. 
 8. НОСЕНЕТО НА МАСКА
  Носенето на маска или шлем е задължително в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли за всички курсисти, учители, в т.ч. от родителите. Носенето на маска или шлем в учебните зали от учениците е по желание. 
 9. ДЕЗИНФЕКТАНТ
  На входа на учебната база ще бъде осигурен дезинфектант за ръце, разрешен от Министерство на здравеопазването. 
 10. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВХОДА
  Ще бъде създадена строга организация за контрол на входа по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията. Всички ученици ще бъдат допускани индивидуално след измерване на температурата. 
 11. ЧАСОВИ ЗОНИ
  Посещенията на курсовете се извършва в точно определени часови зони, които всички трябва да спазват. Закъсненията не се толерират. 
 12. МЕСТА В УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ
  По време на заниманията, всеки ученик трябва да заеме определените за целта места в учебната зала, без да нарушава минималното разстояние с останалите. 
 13. МЯСТО ЗА ЛИЦА СЪС СИМПТОМАТИКА
  На входа на учебната база е обособено самостоятелно помещение, в което ще бъдат изолирани курсист или лице с грипоподобни симптоми. 
 14. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
  В случай на необходимост, курсистите продължават обучението си онлайн дистанционно, с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. Всеки ученик трябва да разполага с компютър, слушалки, микрофон и интернет връзка, с помощта на които ще участва активно в онлайн учебните занимания. 
 15. БАКТЕРИЦИДНИ ЛАМПИ
  В учебните зали на РОДИНА ще бъдат използвани бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.
 16. ДЕЗИНФЕКЦИЯ
  В учебната база ще се въведе ежедневно двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, тоалетни чинии, мивки, кранове и др. 
 17. ПРОВЕТРЕНИЕ НА ЗАЛИТЕ
  Учебните зали ще се проветряват всяко междучасие и почивка между учебните блокове на заниманията по български език и литература.  
 18. САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ
  В санитарните помещения и тоалетни ще се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун, тоалетна хартия, както и регулярното изхвърляне на боклука.

СОБСТВЕНА

Самостоятелна база с над 520 кв. м. учебни площи

СГРАДА

Клас А учебни зали, високотехнологично оборудване

СИГУРНИ

Високо ниво на бактериална защита и дезинфекция

УСЛОВИЯ

Високо ниво на санитарни условия и хигиена

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи уроци по български език и литература

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.