Национално външно оценяване за ученици в 10. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Защо е важно да изберете подготовка по БЕЛ за външното оценяване в края на 10. клас? Учениците в 10. клас завършват първия гимназиален етап на средното образование и получават Удостоверение, с което могат да работят. Важно е оценките да бъдат отлични и да получите максимален брой точки на изпитите, за да можете да се възползвате от всички възможности, които се предлагат от образователната система.
2

За подготовката при нас

Нашите курсове са изцяло съобразени с изпитната програма на външното оценяване за ученици в 10. клас. Нашите курсове включват пробни изпити, контролни и домашни работи. Обадете се и проверете графиците и свободните места за групите по БЕЛ и математика за ученици в 10. клас.
3

Свържете се с нас

Свържете се с нас на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и попитайте всичко, което ви интересува относно стартиращите групи и уроци по БЕЛ за десетокласници.

Какво представлява националното външно оценяване (НВО) по БЕЛ и по математика в 10. клас?

Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика е задължителен изпит за всички десетокласници. Целта е да се установят постигнатите знания в края на първия гимназиален етап. Освен български език и литература и математика, учениците могат да изберат и два предмета по желание: чужд език и информационни технологии.

Какво означава завършване на Първи гимназиален етап?

След завършване на 10. клас учениците получават Удостоверение за завършен Първи гимназиален етап, в което се включват средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас и точките, получени на Националното външно оцеляване след 10. клас.

Важно е да знаете, че тези оценки и точки не влизат в дипломата за завършено средно образование. Удостоверението се издава за учениците, които имат желание да започнат работа, тъй като те са на 16 години и образованието в 11. и 12. клас не е задължително. Завършването на 10. клас не е равно на средно образование и не може да се кандидатства за висше образование с Удостоверението за завършен първи етап.

Защо се провежда националното външно оценяване в 10. клас?

Национално външно оценяване се провежда в края на 10. клас и измерва нивото на усвояване на знания в края на всеки етап. Изпитите по националното външно оценяване няма да попречат на учениците да получат свидетелство за завършен първи гимназиален курс за разлика от зрелостните изпити в 12. клас, които са задължителни за получаване на средно образование.

С оценките, получени на националното външно оценяване, учениците могат да кандидатстват в допълнителните паралелки за продължаване на образованието в 11. и 12. клас. Учениците, които продължат в 11. и 12. клас ще получат професионално или профилирано образование.

Какви задачи се включват в матурата по БЕЛ за 10. клас?

Изпитът по БЕЛ за десетокласниците включва 23 тестовите задачи, от които:
○ 14 задачи с избираем отговор;
○ 6 задачи с кратък свободен отговор;
○ 1 задача за редактиране;
○ 1 задача с разширен свободен отговор;
○ 1 задача за създаване на текст.

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в 10. клас

Изпитът по БЕЛ е писмен с продължителност 90 минути.

1

Какво оценява матурата по БЕЛ?

Националното външно оценяване в края на 10. клас има за цел:
○ да провери знанията по БЕЛ в края на първия гимназиален етап, определени в държавния образователен стандарт (ДОС) за общообразователна подготовка;
○ да измери степента на постигане на отделни компетентности, свързани с четенето с разбиране като част от функционалната грамотност. 

2

Какво включва матурата по БЕЛ?

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в 10. клас включва:
○ Задачи по български език от задължителното учебно съдържание от 8., 9. и 10. клас включително;
○ Задачи по литература от общообразователна подготовка за първия гимназиален етап, който включва задължителното учебно съдържание от 9. и 10. клас включително.

3

Оценяване

○ Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
○ Резултатът от НВО по БЕЛ в края на 10. клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.
○ Въз основа на резултатите от НВО в 10. клас се извършва прием в 11. клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование в училищата.

4

Подготвителни курсове по БЕЛ и математика за ученици в 10. клас

Обучението за ученици в 10. клас се осъществява в учебната база на Родина, която се намира на адрес ул. Клокотница 29 в столицата. Курсовете включват пробни изпити, контролни и домашни работи. Учениците работят с упражнения и задачи, аналогични на изпитните формати с цел подготовка за матурите. Не се колебайте да регистрирате курс по български език и литература, когато вашият ученик е 10. клас. Ние ще му помогнем да постигне отлични резултати, които да надгражда през следващите две години. Разгледайте информация за нашите курсове за десетокласници на двата линка:
Курсове и уроци по БЕЛ за ученици в 10. клас
Курсове и уроци по математика за ученици в 10. клас

5

Времетраене

Националното външно оценяване по български език и литература в 4. клас е писмен изпит с времетраене 90 минути.

Летни езикови ваканции и лагери за ученици в чужбина

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 10. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 10. клас
Втора вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Комбиниран курс по Български език и литература и Математика
Таксата за комбинирания курс 10. клас е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 660 лева целогодишен курс по Български език и литература + Математика за 10. клас. 
2. Само един предмет - 3 вноски по 330 лева, ако бъде избран само един предмет.

Запишете се за нашите курсове по български език и литература за 10. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и отлични резултати през учебната година.

При нас ще намерите и обучение по математика за ученици в 10. клас. Комбинирайте двата предмета. Обучението е целогодишно през цялата учебна година. 

Частни уроци по български език
за ученици 10. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по български език и литература е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 10. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 10. клас започват от 40 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи курсове и уроци за ученици в 10. клас по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.