Уроци и курсове
за кандидат-студенти

Комбинирана подготовка за кандидатстудентски изпити

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по БЕЛ за кандидат-студенти можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.
2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).
3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

Подготовка за кандидатстудентски изпити

Кандидатстудентските курсове по български език и литература са комбинирани и имат за цел да ви подготвят за всички кандидатстудентски изпити в българските университети. Обучението се провежда съобразно изпитните конспекти и формати.

Какво трябва да знаете?

Специалностите като право, журналистика, българска филология, педагогика и други подготвят специалисти за най-желаните и престижни професии, за които се кандидатства с изпит по български език и литература. Освен матурата по БЕЛ, ще трябва да положите кандидатстудентски изпити и да участвате в класиранията на университетите.

Групово обучение

РОДИНА винаги е предлагала най-доброто обучение за ученици и кандидат-студенти. Особено когато става дума за български език и литература, курсовете са изключително успешни, защото се водят от най-изтъкнатите филолози, езиковеди и литератуведи в страната. Нашите курсисти винаги получават едни от най-високите резултати на матурите и приемните изпити.

Индивидуални уроци

Индивидуалните занимания са чудесна възможност да се научите как се пише аргументативен текст, както и да ви проверят домашните работи като ви насочат къде грешите. Предварително се изготвя график, по който работите. Възможно е да изберете конкретни области, теми, вид тестове, творби и автори, които ви затрудняват.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Кандидатстудентски изпити по български език и литература

Материали 

Нашите кандидат-студенти работят върху комбинирана учебна програма, която покрива изискванията на всички кандидатстудентски изпити по български език и литература. В обучението се използват тестове, текстове и автори, а курсистите имат включени пробни изпити, контролни задачи и упражнения, домашни работи.

Учебното съдържание

Учебното съдържание е разширено с цел постигане на комбинирана подготовка по български език и литература. При нас кандидат-студентите работят с двама преподаватели, които ги подготвят за специализираните кандидатстудентски изпити в българските университети.

Комбинирайте различни предмети

Проверете всички курсове за кандидат-студенти и комбинирайте обучението по БЕЛ с курсове по история, география, математика, биология и химия.

През последните години местата за прием в българските университети са намалени, поради което, ако желаете конкретна специалност, трябва да обърнете сериозно внимание на приемните изпити.

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Изпит по български език и литература

1

Важна информация

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище в страната, което предлага голям брой бакалавърски специалности, свързани с български език и литература. Университетът има 16 факултети, 3 департаменти, 6 самостоятелни звена като библиотеки, издателство и печатница, центрове и други звена. В университета се обучават над 20 000 студенти, а според Рейтинга за академичните постижения на университетите (URAP) Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-добрият в страната.

2

Разпределение на изпита

Кандидатстудентският изпит по български език и литература в СУ „Св. Климент Охридски“ се състои от две части:
○ тест с 50 въпроса (70 точки, като 1/3 от точките са за въпросите по литература)
○ задача за изграждането на аргументативен тип текст по даден проблем – есе (30 точки).

Максималният брой точки е 100.

3

Времетраене 

Продължителността на изпита по български език и литература е 4 часа.

4

За изпита по български език

Създаването на аргументативен текст (есе) е задължителен компонент от изпита. Темата на есето може да бъде върху твърдение/сентенция от литературен или нелитературен източник. Текстът трябва да е в обем до 3 страници.

Тестът включва въпроси както от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по литература и част от задачите по български език са формулирани на базата на откъси от текстове. Въпросите, проверяващи литературните компетентности на кандидатите, са базирани върху откъси както от текстове, включени в програмата по български език и литература за задължителна подготовка за 11. и 12. клас, така и от текстове, невключени в учебната програма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са формулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на целия текст.
По-малка част от въпросите, свързани с литературни компетентности, изискват фактологически знания (разпознаване на авторство, заглавие и т.н.), а по-голямата част от на функцията на използваните изразни средства, коментар тази група въпроси предполага умения за четене на художествен текст – обяснение на мотивацията на героите, тълкуване върху структурни особености на текста и т.н.

ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по български език и литература за СУ „Св. Климент Охридски“

Програмата по български език включва:
○ Текстът в публичното общуване. Научна, медийна, естетическа, институционална, гражданска сфера;
○ Извличане на информация от текста. Тематично и смислово членене на текста;
○ Функции на езиковите средства за изграждане на текста;
○ Задължителност и избор на структурата и композицията на текста в съответствие с предмета на общуване и предназначението на текста;
○ Задължителност и избор на езикови средства в съответствие с условията на общуване в различните комуникативни ситуации;
○ Книжовни норми на българския език;
○ Лексикална норма;
○ Граматична норма;
○ Правописна норма;
○ Пунктуационна норма;
○ Стилова уместност.

Христо Ботев
„Майце си“, „Към брата си“, „Делба“, „До моето първо либе“, „Елегия“, „Борба“, „Моята молитва“, „Хайдути“, „На прощаване“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Политическа зима“, „Смешен плач“

Иван Вазов
„Пряпорец и гусла“, „Тъгите на България“, „Епопея на забравените“, „Практическият человек“, „Средство да нямаш врагове“, „Двайсетий век“, „Линее нашто поколенье“, „Сливница“, „При Рилския манастир“, „Към природата“, „Елате ни вижте!“, „Чичовци“, „Под игото“, „Дядо Йоцо гледа“, „Пейзаж“, „Тъмен герой“, „Кандидат за хамама“

Алеко Константинов
„Страст“, „Честита Нова година!“, „По „изборите“ в Свищов“, „Сеятели на рабски чувства“, „Разни хора, разни идеали“, „Бай Ганьо“

Пенчо Славейков
„Олаф ван Гелдерн“, „Епически песни“, „Псалом на поета“, „Сън за щастие“

Пейо Яворов
„На нивата“, „Заточеници“, „Арменци“, „Хайдушки песни“, „Ще бъдеш в бяло“, „Две хубави очи“, „Стон“, „Калиопа“, „Сенки“, „Песен на песента ми“, „Градушка“, „Нощ“, „Песента на човека“, „Към върха“, „Маска“, „Две души“, „В полите на Витоша“

Елин Пелин
„Ветрената мелница“, „Мечтатели“, „Косачи“, „Край воденицата“, „Задушница“, „На оня свят“, „Андрешко“, „Престъпление“, „Напаст божия“, „Гераците“, „Под манастирската лоза“

Димчо Дебелянов
„Пловдив“, „Станси“, „Черна песен“, „Спи градът“, „Да се завърнеш...“, „Помниш ли, помниш ли...“, „Аз искам да те помня все така“, „Гора“, „Миг“, „Един убит“, „Сиротна песен“, „Тиха победа“, „Прииждат, връщат се“

Христо Смирненски
„Да бъде ден!“

Гео Милев
„Септември“

Атанас Далчев
Лирика

Елисавета Багряна
„Вечната и святата“

Йордан Йовков
Военна проза, „Песента на колелетата“, „Старопланински легенди“, „Вечери в Антимовския хан“, „Женско сърце“

Никола Вапцаров
Лирика

Димитър Димов
„Тютюн“

Димитър Талев
„Железният светилник“

Емилиян Станев/Генчо Стоев
„Антихрист“/„Цената на златото“

УНСС

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 33 катедри; Отделение „Институт за следдипломна квалификация“ (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Институт по икономика и политики, Институт по творчески индустрии и бизнес, Институт по предприемачество; Център за дистанционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение в Хасково, Университетски център по интелектуална собственост, Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.

УНСС е един от най-големите български университети с над 20 000 студенти, които се обучават в редовна и дистанционна форма в 43 бакалавърски специалности и 108 магистърски специалности. 

1

Важна информация

Кандидатстудентските изпити в УНСС (онлайн или на хартиен носител) включват тест със затворени въпроси по: български език и литература, математика (само на хартиен носител), география и история на България.

Освен с кандидатстудентски изпити, можете да кандидатствате с оценките от матурата по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. 

2

„Право“ и „Медии и журналистика“

За специалностите „Право“ и „Медии и журналистика“ се кандидатства с матура по български език и литература или с оценката от изпита по български език и езикова култура и български език и литература (първи и трети модул, без втори модул „Математика – основи“).

3

Балът за класиране 

Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления и специалности (за платено обучение) с един основен предмет се образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
2. оценката от успешно положен основен приемен изпит или матура по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три). 

ДРУГИ УРОЦИ
подготовка за матура и кандидатстване

Курсове и подготовка по математика

Курсове за матура по Математика
за 12. клас

още информация »

Курсове за кандидат-студенти по български език

Курсове за кандидат-студенти по БЕЛ
в 12. клас

още информация »

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ

по български език за кандидат-студенти

Първа вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма за кандидат-студенти
  • при записване на курс по БЕЛ за кандидат-студенти
Втора вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма за кандидат-студенти
  • два месеца след стартиране на курсовете
Трета вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма за кандидат-студенти
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Комбиниран курс по Български език и литература и Математика
Таксата за комбинирания курс за кандидат-студенти е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 660 лева целогодишен курс по Български език и литература + Математика за 12. клас. 
2. Само един предмет - 3 вноски по 360 лева, ако бъде избран само един предмет.

РОДИНА е школата, която е специализирана за кандидатстудентска подготовка. Нашите кандидат-студенти винаги са получавали максимални резултати на приемните изпити в българските университети.

Комбинирайте обучението по БЕЛ с уроци и курсове по математика, история, география, биология и химия за кандидат-студенти. Не подценявайте приемните изпити и започнете своята подготовка навреме. С нашите курсове ви гарантираме, че ще ви приемат в специалността, която желаете .

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

Запишете се на пробен кандидатстудентски изпит в РОДИНА. Нашите преподаватели ще ви оценят адекватно и ще ви обяснят всички грешки, които допускате. Пробните изпити са съобразени с форматите на приемните изпити в българските университети по български език и литература.

Цените за явяване на един пробен изпит за кандидат-студенти започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи курсове и уроци по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.