Държавните зрелостни изпити за ученици в 12. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Защо матурата по БЕЛ е важна за всеки зрелостник? Всички ученици, които успешно завършват 12. клас, полагат задължителни матури. С тях, те получават своето средно образование и имат право да кандидатстват във висше училище. Резултатите от матурите са окончателни, което означава, че са определящи за бъдещото образование.
2

Свържете се с нас и запазете час за безплатна консултация

Обадете се на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и запазете ден и час за безплатна консултация. Ще се опитаме да ви помогнем с повече информация относно зрелостните изпити и подготовката за тях.
3

Видове подготвителни курсове за матурите в 12. клас

При нас ще намерите подготовка по български език и литература, математика, биология, химия, география и история. Всички курсове са комбинирани и целогодишни с цел подготовка за държавните зрелостни изпити. РОДИНА е единственото специализирано училище за зрелостници и кандидат-студенти.

Какво представляват изпитите по БЕЛ в 12. клас?

Държавните зрелостни изпити за придобиване на средно образование се полагат от всички ученици, успешно завършили 12. клас. Изпитите се организират и провеждат на национално, регионално и училищно равнище в две сесии: през май – юни и през август – септември. Според наредбите на МОН всички ученици, които завършват успешно 12. клас в годината на полагането на държавните зрелостни изпити се наричат зрелостници.

Повече за държавните зрелостни изпити?

За да положат зрелостни изпити, учениците подават заявление по образец за допускане до директора на училището, в което се обучават.

Директорът на училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит, организира, координира и контролира дейността на комисията за тяхното провеждане, включително организира изтеглянето на изпитните материали по електронен път и осигурява вярното им и точно размножаване за всички зрелостници.

Учениците се явяват с документ за самоличност и служебна бележка за допускане не по-късно от 30 минути преди часа на матурата. Извършва се инструктаж за задълженията си по време на държавния зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.

Зрелостниците получават от квесторите изпитен материал, изпитен комплект и помощни материали. Учениците задължително пишат само с черен химикал.

Изпитната програма

Ако искате да получите диплома за средно образование и да кандидатстване за висше образование, задължително е да положите две матури. Първата е по български език и литература, а втората по избор от следните учебни предмети: чужд език, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, философия.

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от комисия. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна. Резултатите от зрелостните изпити са окончателни и не могат да се променят. Оценките от матурите (с точност до втория знак) се включват в дипломата за средно образование. Освен тях, в дипломата влизат оценките само от 11. и 12. клас.

Какви задачи се включват в матурата по БЕЛ за 12. клас?

Държавният зрелостен изпит по БЕЛ за зрелостници включва 41 задачи, от които:
○ 40 тестови задачи с максимален брой точки 70;
○ Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100. 

Държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) в 12. клас

Изпитът по БЕЛ е писмен с продължителност четири астрономически часа.

1

Какво оценява матурата по БЕЛ?

Учебно-изпитната програма за матурата по български език и литература обхваща учебното съдържание, изучавано в часовете за задължителна подготовка съгласно учебния план по български език и литература.

2

Какви модули включва матурата по БЕЛ?

○ Матурата е изпит, който се полага от всички ученици след успешно завършен 12. клас и е задължително условие за придобиване на средно образование. Зрелостният изпит е задължителен, а без него не може да се кандидатства за висше образование.
○ Матурата по български език и литература в 12. клас включва три модула. Времето за работа по първия и втория модул е по 60 минути за всеки от тях. Третият модул, в който зрелостниците пишат интерпретативен текст или есе има продължителност 120 минути.

3

Защо е важно да получите отлична оценка?

○ Средно образование се придобива само след успешно завършен 12. клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
○ Оценките от матурите влизат в дипломата за средно образование, заедно с оценките от последните две години (11. и 12. клас);
○ Някои от висшите училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпити.

4

Подготвителни курсове по БЕЛ, математика, биология, химия, история и география за ученици в 12. клас

РОДИНА винаги е било мястото, където зрелостници и кандидат-студенти се подготвят за важните матури и кандидатстудентски изпити. При нас ще намерите най-доброто обучение по БЕЛ, математика, биология, химия, география и история. Подготовката за матурите включва упражнения и задачи по формата на изпитите, пробни матури, контролни и домашни работи. Не се колебайте да изберете курсове по български език и литература за вашия зрелостник. Ние ще ви помогнем да премине през предизвикателствата отлично, както и да успее да продължи своето висше образование. При нас учат най-силните ученици от цялата страна, които кандидатстват за най-търсените специалности като медицина, архитектура, информатика и др.

Разгледайте информация за нашите курсове за ученици в 12. клас:
Курсове и уроци за матура по БЕЛ за ученици в 12. клас
Курсове и уроци за матура по математика за ученици в 12. клас
Курсове и уроци за матура по биология за ученици в 12. клас
Курсове и уроци за матура по химия за ученици в 12. клас
Курсове и уроци за матура по география за ученици в 12. клас
Курсове и уроци за матура по история за ученици в 12. клас

5

Времетраене

Националното външно оценяване по български език и литература в 12. клас е писмен изпит с времетраене 240 минути.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 12. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 12. клас
Втора вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

330 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Комбиниран курс по Български език и литература и Математика
Таксата за комбинирания курс 12. клас е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 660 лева целогодишен курс по Български език и литература + Математика за 12. клас. 
2. Само един предмет - 3 вноски по 360 лева, ако бъде избран само един предмет.

Запишете се за нашите курсове по български език и литература за 12. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и отлични резултати през учебната година.

При нас ще намерите и обучение по математика за ученици в 12. клас. Комбинирайте двата предмета. Обучението е целогодишно през цялата учебна година. 

Частни уроци по български език
за ученици 12. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по български език и литература е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 12. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 12. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи курсове и уроци по български език и литература.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.