Национално външно оценяване за ученици в 7. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

При нас ще намерите обучение по български език и литература и математика за ученици в 7. клас. Нашите курсове са целогодишни и изцяло съобразени с изпитите и техния формат.
2

Направете консултация с нас

Ние имаме огромен опит в подготовката на седмокласници. Направете своята консултация на място и разберете специфични особености за матурите в 7. клас и обучението на учениците. Обадете ни се днес: национален телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).
3

Записване и плащане

Всички записвания се извършват в централния офис на Родина. На място можете да проверите наличието на свободни места, график на заниманията и да регистрирате курсове по български език и литература и математика. Таксите могат да бъдат внесени в Родина или по банков път.

Какво трябва да знаете за НВО в 7. клас?

Националното външно оценяване (НВО) за седмокласници е задължително за всички ученици и включва изпити по БЕЛ и математика. Изпитите са писмени с времетраене 150 минути, а оценяването се извършва в брой точки.

Как се подават документите?

Подаването на всички документи е изцяло електронно чрез система на МОН. Родителите, които нямат достъп до интернет, могат да го направят в училищните гнезда.

Участието в класирането е напълно електронно, а желанията на учениците се подреждат по паралелки с индивидуален код. Не съществува ограничение за брой паралелки. Резултатите се обявяват с точки, като максималният е 100 за всеки изпит, а максималният бал за кандидатстване е 500 точки.

Как се провеждат?

Изпитите се провеждат в училищата, в които учениците учат. Те трябва да се явят 30 минути преди началния час с документи за самоличност (лична карта, ученическа лична карта, ученическа книжка, бележник, задграничен паспорт).

В началото се провежда инструктаж с изискванията за анонимност на изпитната работа. Всички технически средства за комуникация се изключват и предават на квесторите. Изпитният комплект съдържа лист с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист/листове за отговори и/или свитък за белова, в т.ч. и листове с надпис „чернова“ по БЕЛ и по математика.

Седмокласниците пишат с черен химикал, тъй като работите се оценяват електронно чрез сканиране, както на държавните зрелостни изпити за 12. клас.

Какви задачи се включват в матурата по БЕЛ за 7. клас?

Знанията на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи, от които:
○ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;
○ 6 задачи с кратък свободен отговор;
○ 1 задача с разширен свободен отговор;
○ 1 задача за създаване на текст. 

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в 7. клас

Изпитът по БЕЛ е писмен с продължителност 150 минути.

1

Какво оценява матурата по БЕЛ?

Националното външно оценяване има за цел да провери резултатите от обучението на учениците в 7. клас:
○ диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на учениците от 7. клас;
○ установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението по български език и литература, определени в учебната програма за 7. клас;
○ с матурата се установява степента на постигане на отделни очаквани резултати от обучението в края на целия прогимназиален етап по български език и литература, определени в държавния образователен стандарт за общо образователна подготовка;
○ резултатите от НВО по български език и литература се използват като балообразуващ елемент при приемането на ученици в 8. клас. 

2

Какво включва изпитът по БЕЛ?

Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) в 7. клас включва:
○ Задачи по български език от задължителното учебно съдържание от 5., 6. и 7. клас включително;
○ Задачи по литература от задължителното учебно съдържание от 6. и 7. клас включително. 

3

Оценяване на матурата по български език в 7. клас 

○ Всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
○ Максималният брой точки е 100. Резултатът не се приравнява към оценка.

4

Подготвителни курсове по БЕЛ и математика за 7. клас

Нашите курсове по БЕЛ и математика за ученици в 7. клас са напълно съобразени с изискванията на матурите. Обучението включва пробни изпити, контролни работи и домашни работи. Учениците работят върху изпитните формати и надграждат учебното съдържание с цел постигане на максимален брой точки. Подарете бъдещето на вашето дете с възможност за избор на елитна гимназия! Вижте информация за нашите курсове на двата линка:
Курсове и уроци по БЕЛ за ученици в 7. клас
Курсове и уроци по математика за ученици в 7. клас 

5

Времетраене на изпита в 7. клас

Националното външно оценяване по български език и литература в 7. клас е писмен изпит с времетраене 150 минути.

Летни езикови ваканции и лагери за ученици в чужбина

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по български език за 7. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по интереси се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

295 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • при записване на курс по БЕЛ за 7. клас
Втора вноска

295 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след стартиране курсовете
Трета вноска

295 лв.

български език и литература

  • седмична програма помощ в училище
  • два месеца след втора вноска на курса по БЕЛ
Комбиниран курс по Български език и литература и Математика
Таксата за комбинирания курс 7. клас е:
1. Комбиниран курс - 3 вноски по 590 лева целогодишен курс по Български език и литература + Математика за 7. клас. 
2. Само един предмет - 3 вноски по 310 лева, ако бъде избран само един предмет.

Запишете се за нашите курсове по български език и литература за 7. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и отлични резултати през учебната година.

При нас ще намерите и обучение по математика за ученици в 7. клас. Комбинирайте двата предмета. Обучението е целогодишно през цялата учебна година. 

Частни уроци по български език
за ученици 7. клас.

20 лв.

Занимание 45 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

30 лв.

Занимание 60 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

40 лв.

Занимание 90 мин.

Единична цена

Помощ в училище;

Текуща подготовка;

Извънкласни занимания.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по български език и литература е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 7. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 7. клас започват от 30 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и информация за стартиращи курсове и уроци по български език и литература за седми клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730

© Copyright 2025 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по български език и литература БЕЛ за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА" е регистрирана търговска марка. Всички права над името са запазени.